Sesja Rady Powiatu – absolutorium dla Zarządu i nagrody dla uzdolnionych uczniów

Najważniejszymi punktami czwartkowej sesji Rady Powiatu było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2012 i przyznanie nagród uzdolnionej hrubieszowskiej młodzieży.

Reklamy

Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z wykonania budżetu za 2012 rok, również jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

W czasie sesji zaprezentowano wybitne osiągnięcia edukacyjne uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski, a także wręczono najbardziej utalentowanym uczniom nagrody.

Otrzymali je:

– uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie: Kinga Panasieicz, Agata Bajda, Aleksandra Nowosad, Ilona Sajkiewicz, Tomasz Kurowski, Paulina Worożbit, Marlena Chyrchała, Anna Fietko, Bartosz Kozłowski i Jakub Mielniczek

– uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie: Gabriela Gałecka, Anna Wrzyszcz i Karolina Trzcińska.

Szkoły, których uczniowie brali udział w XV Biegu Herbowym otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. Wręczono również wyróżnienie Bibliotekarz Roku 2012 Powiatu Hrubieszowskiego – w tym roku przypadło ono Jolancie Janiec reprezentującej Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie.