Sesja Rady Powiatu – wyróżnienia od marszałka i wystąpienie z koalicji

31 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się IV sesja Rady Powiatu obecnej kadencji.

Reklamy

 

W czasie sesji wolontariusze działających przy Stowarzyszeniu Edukacyjnym „Razem” na rzecz miasta i powiatu, zostali wyróżnieni podziękowaniami Marszałka Województwa Lubelskiego.

Podziękowania zostały wręczone przez Anetę Najda – kierownika Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu.

Wśród wolontariuszy wyróżnionych podziękowaniami Marszałka Województwa Lubelskiego znaleźli się: Tomasz Magdziak, Jacek Giergiel, Nela Pawluk, Katarzyna Lachowska, Lech Jurczuk, Tomasz Lenard, Agnieszka Blicharz, Stanisław Letniańczyn, Marian Bielecki, Dariusz Fornal Bartłomiej Bartecki, Alicja Borkowska, Edyta Kucharska, Andrzej Jurczyński, Marzanna Bednarczuk, Bożena Baran, Tomasz Wojciech Antoniuk, Józef Bojarczuk, Marian Bielecki i Monika Jabłońska. Wyróżniono również instytucje: Zespół Szkół nr 2 im.St.Staszica w Hrubieszowie, Ochotnicza Straż Pożarna  w Hrubieszowie, Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie, Stowarzyszenie Edukacyjne”Razem”w Hrubieszowie.

W czasie sesji radna Anna Lecka z Hrubieszowskiego Porozumienia Lewicy wystąpiła z koalicji, i zrezygnowała z szefowania komisją rewizyjną. Decyzję swoją uzasadniała niedotrzymaniem umów przez PiS i traktowaniem koalicjantów przedmiotowo. 

Koalicję tworzył PiS, który w Radzie Powiatu ma 7 mandatów (o jeden mniej niż PSL) i przedstawiciele lokalnych komitetów (KWW Porozumienie i Rozwój – 3 mandaty, KWW Hrubieszowskie Porozumienie Lewicy – 1 mandat). Za poparcie, koalicjanci otrzymali stanowiska wicestarosty, członka zarządu i wiceprzewodniczącego RP. Teraz, po wystąpieniu Anny Leckiej z koalicji, PiS razem z KWW Porozumienie i Rozwój mają 10 radnych. W opozycji jest 8 radnych PSL i 1 radna HPL.

W czasie obrad podjęto również uchwały m.in. w sprawach: powołania Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu Powiatu Hrubieszowskiego i przystąpienia do Związku Powiatów Polskich. Rozpatrzono również skargę na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, którą uznano za bezzasadną.


fot. lubiehrubie.pl