Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

15 marca 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie
odbyło się spotkanie organizacyjne nauczycieli bibliotekarzy z powiatu hrubieszowskiego, inaugurujące utworzenie „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”.

Reklamy

 

W spotkaniu wzięło udział 13 nauczycieli bibliotekarzy.

W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z nowym modelem doskonalenia nauczycieli opartym na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Prowadząca spotkanie, Aleksandra Kopczyńska – koordynator sieci, przedstawiła założenia projektowe powołanej sieci, informując zebranych o tym, co to jest sieć i czemu ma służyć.

Uczestnicy zebrania, z zainteresowaniem przyjęli propozycję utworzenia sieci jako nowej formuły współpracy bibliotekarzy szkolnych. Aby umożliwić bibliotekarzom wzajemne poznanie się i ustalenie swojego miejsca w grupie oraz nawiązanie pozytywnych relacji, prowadząca zaproponowała ćwiczenie „Ocalić od zapomnienia”.

Następnie zawarto kontrakt, w którym ustalono zadania koordynatora i członków sieci oraz ogólne zasady współdziałania. Członkowie sieci zobowiązali się do aktywności oraz przyjęli zasadę dzielenia się doświadczeniem i pomysłami.

Podczas spotkania zdiagnozowano także potrzeby nauczycieli bibliotekarzy w zakresie doskonalenia. Ustalono częstotliwość zebrań w ramach sieci oraz przyjęto sposób komunikowania się pomiędzy spotkaniami. Termin kolejnego spotkania zaplanowano na dzień 6 czerwca 2016 r. Tematem spotkania będzie „Tablica interaktywna i e-podręczniki w szkole.”

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy zapraszamy do włączenia się w działalność sieci.

 

 

fot. BPH