Siła kobiet w samorządzie – Hrubieszów na 24 miejscu, powiat hrubieszowski na 7 pozycji

Pismo „Wspólnota” opublikowało trzeci ranking dotyczący udziału kobiet we władzach samorządowych. Hrubieszów znalazł się na 24 pozycji wśród miast, powiat hrubieszowski na 7 miejscu wśród powiatów.

Reklamy

 

Liczba samorządów, w których obliczony współczynnik feminizacji wynosi ponad 50 proc., wzrosła z 276 do 315. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, procentowo najwięcej takich jednostek jest wśród gmin wiejskich. Z kolei liczba samorządów, w których radach ani zarządach nie pojawiła się żadna kobieta, spadł do 20.

Zestawienia rankingowe biorą pod uwagę zarówno skład rad samorządowych, jak i władz wykonawczych. Ponieważ systemy wyborcze są różne na różnych poziomach, trzeba było zastosować odmienne algorytmy końcowego wskaźnika feminizacji.

W przypadku gmin, a także miast na prawach powiatu, brano pod uwagę płeć wójta / burmistrza / prezydenta oraz udział kobiet w radzie gminy, a oba czynniki miały tę samą wagę. Przykładowo, jeśli rada składałaby się wyłącznie z mężczyzn, ale wójt był kobietą, to wskaźnik feminizacji dla tej gminy wyniósłby 50 proc. Ale wójt kobieta i połowa kobiet w radzie, to wskaźnik na poziomie 75 proc. Zestawienie sporządzono oddzielnie dla gmin wiejskich oraz miejskich (traktowanych łącznie z miejsko – wiejskimi);

W przypadku powiatów algorytm bierze pod uwagę następujące zmienne: płeć starosty – waga 30 proc.; udział kobiet wśród pozostałych członków zarządu – waga 20 proc.; udział kobiet wśród radnych – waga 50 proc.

W przypadku województw brano pod uwagę: płeć marszałka województwa (30 proc.); udział kobiet wśród pozostałych członków zarządu (20 proc.); płeć przewodniczącego sejmiku (10 proc.); udział kobiet wśród radnych sejmiku (40 proc.).

Hrubieszów wśród 862 objętych rankingiem miast zajął 24 pozycję ze wskaźnikiem 70 procent feminizacji. Wśród 313 powiatów – powiat hrubieszowski uplasował się na 7 miejscu ze wskaźnikiem 55,9 procent feminizacji. Województwo lubelskie znalazło się na ostatniej 16 pozycji ze wskaźnikiem 8,6.

 

Wśród gmin wiejskich (na 1530 gmin objętych rankingiem):

Gmina Mircze – 57 pozycja – wskaźnik feminizacji 70,0

Gmina Werbkowice – 117 pozycja – wskaźnik feminizacji 63,3

Gmina Dołhobyczów – 226 pozycja – wskaźnik feminizacji 30,0

Gmina Trzeszczany – 452 pozycja – wskaźnik feminizacji 20,0

Gmina Hrubieszów – 854 pozycja – wskaźnik feminizacji 13,3

Gmina Horodło – 1086 pozycja – wskaźnik feminizacji 10,0

Gmina Uchanie – 1304 pozycja – wskaźnik feminizacji 6,7

 

Więcej:

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/ranking-sila-kobiet-w-samorzadzie/?fbclid=IwAR2lPnK0E5APcQfeNREIz1pofKXPKrbCj2_Jjed0OPTucoiuseSRALm202g

 

Cały ranking >>

 

źródło, grafika: wspolnota.org.pl
Zobacz też:

Ranking Bogactwa Samorządów: Hrubieszów na 236, a powiat hrubieszowski na 207 miejscu 

Hrubieszów na II miejscu w rankingu Wspólnoty