Skąd się bierze uzależnienie?

Często bliscy osób uzależnionych zadają sobie pytanie – jak doszło do sięgnięcia po alkohol, narkotyki, kiedy dziecko wpadło w sidła gier komputerowych czy pierwszy raz zagrało w kasynie. Na pytanie, skąd bierze się uzależnienie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Istnieje wiele czynników, które prowadzą do jego powstania.

Reklamy

Czynniki wpływające na uzależnienia

Naukowcy wymieniają takie czynniki jak stres w pracy i w życiu rodzinnym, brak akceptacji w danym środowisku, społeczne przyzwolenie na nadużywanie poszczególnych substancji. Często pojawia się również problem, z którym człowiek nie może sobie poradzić. Wówczas sięga po używki, które z czasem prowadzą do powstania uzależnienia. Na uzależnienia wpływają również błędy wychowawcze rodziców – jest to bardzo istotna kwestia. Jeżeli opiekunowie oddziałują na dzieci, zahamowując rozwój, stawiając wysokie wymagania w przyszłości, może to spowodować sięgnięcie po kolejne „wspomagacze”, które pozwolą dziecku na realizację założeń rodziców. Kolejnymi czynnikami są lęki, poczucie winy, samotność, nerwica i depresja, które człowiek wypiera. Brak umiejętności radzenia sobie z problemami lub odtrącanie pomocy często jest przyczyną sięgnięcia na przykład po substancje psychoaktywne. Trauma czy intensywne przeżywanie jakiegoś wydarzenia może być przyczyną sięgania po alkohol. Leczenie alkoholizmu (https://medjol.pl/leczenie/alkoholizmu), podobnie jak innych uzależnień jest procesem rozciągniętym w czasie i czas trwania terapii jest zindywidualizowany.

Jak poradzić sobie z uzależnieniem?

Często samodzielne próby zerwania z nałogiem są nieskuteczne. W przypadku przyjmowania substancji o działaniu psychoaktywnym, narkotyków, leków i alkoholu konieczny jest detoks – odtrucie organizmu, które można przeprowadzić jedynie w ośrodku leczenia uzależnień, jak na przykład https://medjol.pl/. Przyznanie się do istnienia problemu i podjęcie leczenia to jeden z ważniejszych kroków, które należy wykonać na ścieżce ku lepszej przyszłości. Kolejnym będzie odpowiednia terapia zaproponowana przez specjalistę, która prowadzi do odnalezienia źródła problemów, a także ich odpowiednie przepracowanie. Dopiero po jej zakończeniu osoba uzależniona powinna opuścić ośrodek. Zalecana jest również terapia podtrzymująca, szczególnie w przypadku leczenia narkomanii (https://medjol.pl/leczenie/narkomanii), czy alkoholizmu.

Reklamy

Przyczyn popadania w uzależnienia jest wiele. Jest to indywidualna kwestia, podobnie jak podejście do terapii i zalecenia specjalistów. Jeżeli chory chce zerwać z nałogiem, to najlepszą drogą będzie pobyt w zamkniętym ośrodku leczenia, gdzie w ciszy i skupieniu może odnaleźć właściwą drogę, przepracować problemy ze specjalistami i przebywać w środowisku wolnym od nałogów.

­

(tekst i fot. mat. partnera)