Skład MKW i plan dyżurów

Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Hrubieszowie oraz jej plan dyżurów w okresie od 5.10 do 13.10. 2006 r.

Reklamy

u>Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Hrubieszowie

Przewodniczący:
– Marek Sioma

Z-ca Przewodniczącego:
– Jadwiga Próg

Członkowie:
– Wanda Olejarz
– Józefa Ciesielczuk
– Agata Lipska
– Barbara Gnatowska
– Agnieszka Semeńczuk
– Anna Maria Ciesielczuk
– Mirosław Dąbrowski

Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Hrubieszowie w okresie od 5.10 – 13.10 2006 r.

Miejsce dyżuru: sala ślubów – pok. nr 3 Urzędu Miasta Hrubieszów – I-sze piętro,
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1
tel.(084) 696-23-80 wew. 53

09.10.2006 r.
8.00-15.00 – Lipska Agata

10.10.2006 r.
8.00-15.00 – Gnatowska Barbara, Dąbrowski Mirosław

11.10.2006 r.
8.00-15.00 – Semeńczuk Agnieszka
12.00 -15.00 – Piróg Jadwiga

12.10.2006 r.
8.00 – 15.00 – Ciesielczuk Anna

13.10.2006 r.
8.00 – 11.00 – Piróg Jadwiga
11.00 – 14.00 – Olejarz Wanda
14. 00 – 16.00 – Ciesielczuk Józefa
15.00 – 24.00 – Dąbrowski Mirosław
18.00 – 24.00 – wszyscy członkowie Komisji

UWAGA: w razie potrzeby dyżur pełniony będzie w pełnym składzie osobowym.

ZADANIEM MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ BĘDZIE:

1. Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Hrubieszów ( do dnia 13 października 2006 roku do godziny 24:00).
2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta Hrubieszów (do dnia 18 października 2006 roku do godziny 24:00).
3. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Hrubieszowie ( do dnia 13 października 2006 roku).