Skuteczny rentgen w Hrubieszowie

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej z Hrubieszowa ujawnili ponad 2,6 tys. paczek papierosów o wartości rynkowej ok. 37 tys. zł.

Reklamy

18 lipca funkcjonariusze Oddziału Celnego w Hrubieszowie i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Hrubieszowa skontrolowali jadący z Ukrainy pociąg towarowy przewożący rudę żelaza.

Po przeskanowania kilkudziesięciu wagonów urządzeniem RTG, jeden z nich wzbudził podejrzenia. W wagonie, pod warstwą rudy żelaza, ujawniono ponad 2,6 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Wartość rynkowa zatrzymanej kontrabandy to prawie 37 tys.  zł.


fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie