23 października 2020 r. klasy pierwsze Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie złożyły uroczyste ślubowanie.

Reklamy

Ze względu na obostrzenia epidemiczne, uczniowie poszczególnych klas świętowali bez obecności rodziców, oddzielnie, pod opieką swoich wychowawców: 1a – p. Katarzyny Sztuk, 1b – p. Małgorzaty Sidorskiej.

Najpierw uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności, a następnie p. dyrektor Edyta Kucharska każdego z nich pasowała na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie.

Reklamy

Nie zabrakło również niespodzianek i upominków przygotowanych przez p. dyrektor i rodziców. Uroczystość dostarczyła wszystkim wielu wrażeń.


info i fot. SP nr 1