Ślubowanie w SP nr 2

Ślubowanie jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego „Pierwszaka”. Dzieci na tę chwilę czekają bardzo niecierpliwie. Tego dnia zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami.

Reklamy

i>„Będę starać się być dobrym i uczciwym,
Strzec honoru i dobrego imienia szkoły,
Szanować swoich nauczycieli i rodziców,
Uczyć się tego co piękne,
Kochać swoją Ojczyznę” – Ślubuję!

Ślubowanie jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego „Pierwszaka”. Dzieci na tę chwilę czekają bardzo niecierpliwie. Tego dnia zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami.

Dnia 2 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie, odbyło się uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. Uroczystość przygotowali najmłodsi uczniowie wraz z wychowawczyniami panią Joanną Kasprzak, panią Iwoną Kociach i panią Joanną Tomasiak. Do uroczystości włączył się Mały Samorząd pod opieką pani Danuty Pirogowicz.

Dzieci pięknie zaprezentowały się w części artystycznej, podczas której recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki. Następnie złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Zobowiązały się godnie reprezentować swoją szkołę, cenić najwyższe wartości człowieka i Polaka oraz szanować swoich nauczycieli i wychowawców.

Zaproszeni rodzice i dziadkowie z wielką dumą i wzruszeniem przyglądali się swoim pociechom.

Po części artystycznej dyrektor szkoły pani Halina Kowalczuk i przewodniczący Rady Rodziców pan Jerzy Tudryn dokonali pasowania na ucznia. Pierwszaki świetnie prezentowały się w galowych strojach i uczniowskich biretach.

Po uroczystości wszyscy uczniowie stanęli do pamiątkowych zdjęć przy pięknej dekoracji, którą na tę okazję wykonała pani Katarzyna Dubienko.

Po uroczystości ślubowania na wszystkich pierwszoklasistów czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten uroczysty dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszaków.

Miłą pamiątką przypominającą ten bardzo ważny dzień będą birety i dyplomy z życzeniami sukcesów na kolejne lata nauki szkolnej.

My też przyłączamy się do tych życzeń.
Niech nauka będzie dla Was radością.
Bądźcie dobrymi uczniami!

Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie