Śmierć w Holandii – transport osoby zmarłej do Polski

W obecnych czasach często się zdarza, że członkowie naszej rodziny, lub my sami, emigrujemy do różnych krajów w poszukiwaniu lepszej pracy, życia, bądź z powodu innych przesłanek. Śmierć jest rzeczą naturalną, lecz co zrobić, gdy bliska nam osoba umiera i jest potrzebna organizacja powrotu naszego bliskiego do Polski?

Reklamy

W obecnych czasach często się zdarza, że członkowie naszej rodziny, lub my sami, emigrujemy do różnych krajów w poszukiwaniu lepszej pracy, życia, bądź z powodu innych przesłanek. Śmierć jest rzeczą naturalną, lecz co zrobić, gdy bliska nam osoba umiera i jest potrzebna organizacja powrotu naszego bliskiego do Polski?
Malownicza Holandia staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem, który obierają nasi rodacy, w tym artykule zebrane zostały najważniejsze informacje, które dotyczą sprowadzania ciała zmarłego właśnie z tego kraju. Trzeba również pamiętać, że regulacje każdego kraju mogą się nieco od siebie różnić, także niniejszy artykuł ma zastosowanie jedynie dla Holandii.

Sprowadzenie zwłok z Holandii – jak zacząć?

Reklamy

Gdy dowiemy się o śmierci bliskiego i zdecydowaliśmy się na transport ciała z Holandii do Polski, pierwszym krokiem, który musimy podjąć, jest złożenie wniosku o zgodę na transport zwłok do Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Hadze. Wniosek taki może złożyć jedynie najbliższa rodzina denata, tj. małżonek/małżonka, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki oraz krewni linii bocznych (do 4 stopnia). Do tego należy dołączyć:

 • zezwolenie na pochowanie wydane przez prezydenta miasta lub starostę
 • zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną (np. cholera, wścieklizna)
 • odpis aktu zgonu
 • przepustkę przewozową (Laisser-passer)

Sprowadzenie zwłok z Holandii – komu powierzyć?

W momencie, gdy bliska nam osoba odchodzi z naszego świata, nie każdy jest w stanie samemu spełnić wszystkie formalności. Niektórzy, zwłaszcza z racji odległości oraz wymogów formalnościowych nie są w stanie zajmować się jednocześnie sprowadzaniem ciała z Holandii, oraz organizacją pogrzebu. Pomocne w tym ciężkim okresie będzie powierzenie tych zadań specjalistycznym firmom, które zajmują się sprowadzaniem ciał od wielu lat oraz są w stanie wypełnić za naszym upoważnieniem wszystkie formalności, uzyskać zgody na przewóz ciała oraz zorganizować sam transport zgodnie z wysokimi wytycznymi sanitarnymi, do którego musi być dostosowany.
Zakłady pogrzebowe zazwyczaj oferują kompleksowe usługi, w których skład wchodzi pozyskanie:

 • Aktu zgonu, wydanego na drukach międzynarodowych
 • Karty zgonu oraz zaświadczenia, że przyczyna zgonu nie miała związku z chorobą zakaźną
 • Przepustki przewozowej (Laisser-passer, zgody na transport ciała)
 • Zgody polskiego konsulatu na transport zwłok do Polski w tym uiszczenie opłaty konsularnej
 • Zgody starosty, w miejscu, gdzie ma zostać wykonany pochówek
 • Zaświadczenia z gminy niderlandzkiej o tym, że przewóz spełnia wszystkie międzynarodowe wymagania dotyczące przewozu zwłok
 • Tłumaczeń dokumentów przez tłumaczy przysięgłych

Zazwyczaj wszystkie formalności oraz sam transport ciała dzieją się w przeciągu 2-4 dni.
Inaczej ma się sprawa, gdy nasz bliski zmarł z powodu choroby zakaźnej, wtedy transport może odbyć się dopiero po upływie 2 lat.

Przybliżone koszty transportu zwłok z Holandii do Polski.

Ceny transportu ciała różnią się zależnie od firmy, której powierzamy to zadanie. W cenę transportu wchodzą wszystkie koszty związane z uzyskiwaniem zgód, tłumaczeń czy odpraw. Zwykle ceny są ustalane indywidualnie, brana pod uwagę jest również wybrana trumna z metalowym wkładem, odległość i wszystkie inne opłaty, w tym koszty szpitali lub innego rodzaju placówek. Uśrednione koszty wahają się pomiędzy 5.000 a 7.000 złotych. Często firmy pomagają również z załatwieniem zasiłku pogrzebowego w Polsce w wysokości około 4000 zł z ZUS/KRUS.

­

(tekst i fot. mat. partnera)