6 grudnia 2023

Śmietniki przy Rynku

W dniu 11 października 2005 roku Urząd Miasta skierował ponowne wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie o zwiększenie częstotliwości opróżniania pojemników na śmieci.

Reklamy

Niezależnie od powyższego, w dniu 14 października bieżącego roku, odbyto ponownie spotkanie z tymi Zarządcami dróg w mieście, poświęcone między innymi opróżnianiu pojemników na śmieci. W wyniku tego spotkania zarówno Zarządcy dróg powiatowych, jak i wojewódzkich, zobowiązali się, że w miarę posiadanych środków, opróżnianie koszy na śmieci, szczególnie przy ulicy Prosta, Targowa i Ludna będzie częstsze.

Tekst pochodzi z odpowiedzi UM na interpelacje radnych.

Reklamy