Sołtysi wyszkoleni

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Podczas spotkania przedstawione zostały informacje na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz tworzenia i wdrażania rocznych planów wydatkowania środków z tego funduszu. Uczestnictwo w szkoleniu było bezpłatne.

***

Gmina Hrubieszów została objęta ogólnopolskim projektem „Fundusz Sołecki – nowe możliwości rozwoju wsi”, realizowanym od maja 2009 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W związku z tym, przed kilkoma dniami, w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Hrubieszów odbyło się szkolenie dla mieszkańców wsi, liderów, sołtysów oraz członków organizacji pozarządowych działających w podhrubieszowskich wsiach. Oprócz tego w szkoleniu wzięli udział również przedstawiciele samorządu lokalnego i pracownicy Urzędu Gminy.

Podczas spotkania przedstawione zostały informacje na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz tworzenia i wdrażania rocznych planów wydatkowania środków z tego funduszu. Uczestnictwo w szkoleniu było bezpłatne. Koszty pokryte zostały przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W spotkaniu wzięły udział 43 osoby, głównie z terenu Gminy Hrubieszów, ale także przybyło kilka osób z sąsiedniej Gminy Trzeszczany.

Uczestnicy oprócz zdobytej wiedzy otrzymali również materiały szkoleniowe, w tym: książkę „Fundusz Sołecki – jak dobrze wydać nasze pieniądze”, płytę CD i inne materiały informacyjne.

***

Info:
Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki