Spotkania kulturowe w Kryłowie

Hrubieszów W ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregione Bug, Gmina Mircze otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu pn. „Polsko – ukraińskie sąsiedzkie transgraniczne spotkania kulturowe w Kryłowie”.

Reklamy

***

Projekt będzie realizowany przy współpracy z Rejonem Iwonicze, Obwód Wołyński.

Całkowity koszt projektu: 14 921,91 EUR – 65 654,91 PLN
Dofinansowanie z PWITERB (85%) 12 683,00 EUR – 55 803,93 PLN

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010