Spotkanie grupy wsparcia dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie

W dniu 30 października (środa) 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie.

Reklamy

W dniu 30 października (środa) 2013 r. o godzinie 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, przy ul. Ceglanej 58/1, 22-500 Hrubieszów,
pokój nr 9 odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie.

Informacji na temat grupy wsparcia udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie pod numerem telefonu 

84 696 37 77, wew. 36 lub 38.