Spotkanie informacyjne

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza dyrektorów Szkół i Domów Kultury, z miasta i powiatu hrubieszowskiego, na spotkanie dotyczące finansowania działalności ze środków Unii Europejskiej oraz propozycji współpracy w pozyskiwaniu funduszy i szkoleń dotyczących aplikowania o nie.

Reklamy

Podczas spotkania instruktorzy Hrubieszowskiego Domu kultury przedstawią swoje propozycje dotyczące działań ogólnopolskich i międzynarodowych oraz możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży z Państwa środowiska w naszych projektach.
Spotkanie odbędzie się 7 marca 2007 roku o godzinie 11:00 w Kawiarni HDK, podczas spotkania serwis kawowy.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 5 marca 2007 roku, telefonicznie pod
nr 084 696 26 15, zgłoszenia przyjmuje Jan Hubiński.