Spotkanie informacyjne

Hrubieszów

Reklamy

Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza na spotkanie informacyjne: „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – jakie są możliwości w 2010 r.”, które odbędzie się 23 marca 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, sala konferencyjna.

***

Podczas spotkania zostaną przedstawione konkursy planowane do ogłoszenia w roku 2010 w ramach priorytetów regionalnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wytyczne wymagane w aplikowaniu o środki z POKL ze szczególnym uwzględnieniem zasad horyzontalnych – w tym zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 22.03.2010 i przesłanie pod numer faksu: 84 627 18 32 lub e-mail: roefs.zamosc@fundacja.lublin.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz materiały szkoleniowe do pobrania na stronie
www.zamosc.roefs.pl »

Program spotkania

10 00 – 10 15 Rejestracja uczestników

10 15 – 10 30 Otwarcie spotkania; powitanie uczestników, prezentacja programu
Marian Gil – Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

10 30– 1100 Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach POKL w roku 2010
Omówienie Planów Działań dot. Działań: 7.3 i 9.5 POKL
Magdalena Kurdzielewska – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

11 00 – 11 45 Prezentacja „dobrych praktyk EFS”:
9.5 POKL „Edukacja inspiracją dla nowych inicjatyw” – Małgorzata Bocheńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
7.3 POKL „ Wygraj przyszłość”- Justyna Krawczyk, Damian Szaruga, Urząd Gminy w Trzeszczanach
9.5 POKL „ Inaczej, lepiej, mądrzej” – Józef Czerniak, Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu
7.3 „Aktywność na wsi”- Monika Ożga, Aneta Środa, Gminny Ośrodek Kultury Dołhobyczów

11 45 – 12 00 Przerwa kawowa

12 00 – 12 30 Projekty współpracy ponadnarodowej. Aktualne wytyczne dotyczące partnerstwa w projektach POKL
Anna Łukiewicz – Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

12 30 – 13 00 Wniosek POKL ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn
Jarosław Maluha – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu

13 00 – 13 30 Pytania, indywidualne spotkania z doradcami kluczowymi ROEFS w Zamościu

13 30 – 14 00 Poczęstunek

Regionalny Ośrodek EFS w Zamościu
przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu
ul. Partyzantów 3, pok. 27
22-400 Zamość
tel. (0-84) 627 11 81, fax. (0-84) 627-18-32
e-mail: roefs.zamosc@fundacja.lublin.pl
www.zamosc.roEFS.pl