Spotkanie informacyjne w Urzędzie Skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie zaprasza w dniu 11.02.2008 r. o godz. 13:00 na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych podatników.

Reklamy

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11, sala nr 7 (świetlica, parter).

Tematem spotkania będą ulgi i odliczenia w zeznaniach podatkowych za 2007 rok.

Podczas spotkania zostaną omówione:
1. odliczenia od dochodu(przychodu)
– darowizny,
– wydatki na cele rehabilitacyjne,
– zwroty nienależne pobranych świadczeń,
– wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,
– wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego do końca 2006 roku,
– inne ulgi odliczane od dochodu (przychodu).
2. odliczenia od podatku
– składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną,
– ulga z tytułu wychowania dzieci,
– inne ulgi odliczane od podatku.

ZAPRASZAMY !!!