Spotkanie opłatkowe dla członków Koła Emerytów i Rencistów Zakładu Karnego

W dniu 11 stycznia 2015 roku pod patronatem Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk. Janusza Krotkiewicza odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Koła Emerytów i Rencistów.

Reklamy

 

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w intencji funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów zakładu karnego oraz ich rodzin, której przewodniczył ks. Marek Giergiel oraz kapelan zakładu ks. Jan Radziszewski.

Następnie członkowie koła spotkali się w restauracji „Szałas”, gdzie uczestników powitał Przewodniczący Zarządu Koła Emerytów i Rencistów p. Kazimierz Łukawski. W imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie życzenia zebranym złożył zastępca dyrektora kpt. Tomasz Buczek. Słowo Boże wygłosił ks. mjr Jan Kot.

Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, emeryci i renciści oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać pięknych kolęd w wykonaniu zespołu Polanie z Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach gmina Hrubieszów.

 

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusz Krotkiewicz oraz Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów p. Kazimierz Łukawski składają na ręce p. Jana Mołodeckiego Wójta Gminy Hrubieszów podziękowanie dla zespołu „Polanie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach za wykonanie pięknych kolęd w czasie Mszy Świętej. oraz spotkania opłatkowego.

Drodzy wykonawcy, daliście nam namiastkę staropolskiego świętowania, takiego w tradycji naszych ojców – dziękujemy.


Z poważaniem

ppłk Janusz Krotkiewicz

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie