Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Niewidomych

>W dniu 10 stycznia 2012 roku, o godz. 11-stej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Hrubieszowie.

Reklamy

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Mikołaja w Hrubieszowie, którą poprowadził ks. dr Wiesław Oleszek. Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się na salę konferencyjną Starostwa Powiatowego, gdzie Prezes Zarządu Koła PZN w Hrubieszowie, Pani Łucja Hojda powitała wszystkich przybyłych gości. O część artystyczną zadbał zespół „Jutrzenka” z Czerniczyna, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach, który uświetniał swoją obecnością całość uroczystości.

Wśród gości byli przedstawiciele władz: Sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego Pan Tomasz Ożóg, który jako pierwszy zabrał głos składając najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Andrzej Bogatko, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Jerzy Czerw, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Pani Eliza Grzeszczuk oraz Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Pan Marek Klimek.

Reklamy

Po oficjalnej części spotkania, jak co roku podzielono się opłatkiem składając sobie nawzajem najserdeczniejsze życzenia. Spotkanie zakończono uroczystym poczęstunkiem.

Polski Związek Niewidomych jest największą organizacją pożytku publicznego w Polsce zrzeszającą osoby niewidome oraz słabowidzące i działającą na ich rzecz. Działa od 1951 r. Pomaga osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Uczy jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy, i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pracuje na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dba o ich właściwe postrzeganie. Polski Związek Niewidomych to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik spraw tego środowiska. Misją Związku jest przede wszystkim niesienie wszelkiej pomocy osobom tracącym wzrok.

***

Info i foto:
Starostwo Powiatowe