22 lipca 2024

Spotkanie organizacji pozarządowych dotyczące ogłaszanych konkursów i grantów

9 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszowa odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z koordynatorem miejskim do spraw współpracy z tymi organizacjami.

Reklamy

Tematy spotkania wiązały się z informacjami o ogłoszonych przez Gminę Miejską Hrubieszów otwartych konkursach ofert na realizację zadań w sferach pulicznych związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury publicznej oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, a także małymi grantami.

Spotkanie prowadził miejski koordynator do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Wacław Mucha, a uczestniczyli w nim przedstawiciele tych organizacji.

Reklamy