Spotkanie przedsiębiorców i kupców

W niedzielę 1 lipca w restauracji Szałas odbyło się spotkanie przedsiębiorców i kupców, które poświęcone było problemowi mających powstać na terenie miasta supermarketów.

Reklamy

W spotkaniu uczestniczyły władze miasta w osobach burmistrza Doleckiego i wiceburmistrza Bartkowiaka, którzy wyjaśnili, że podjęte przez Radę Miasta uchwały o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego miasta nie przesądzają o niczym, a ich celem było jedynie ograniczenie powierzchni mogących w przyszłości powstać przy ulicy Basaja budynków handlowych do 2000 m kw. Burmistrz zapewnił o swym poparciu dla rodzimych handlowców i przedsiębiorców, wykluczył jednak jakiekolwiek działania, które miały by na celu blokowanie inwestycji w mieście.

W obecnej chwili jedyną pewną rzeczą jest rozbudowa centrum handlowego, w którym znajduje się supermarket Albert. Hipotetyczne powstanie 3 nowych sklepów przy ul. Basaja ograniczone jest w chwili obecnej zakazem jej zarządcy – Krajowego Zarządu Dróg i Autostrad, który nie zezwoli na wybudowanie odpowiednio szerokich wjazdów od strony ul. Basaja. Inwestorzy muszą więc zabiegać o wykup terenów, którymi mogli by poprowadzić dojazdy od strony ulic Kolejowej lub Zamojskiej.

W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób. Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorców i handlowców, którym powstanie nowych supermarketów mogło by ograniczyć zyski jest w naszym mieście kilkuset, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie zależy im na blokowaniu tego typu inwestycji… czyli, że problem w zasadzie nie istnieje.

zobacz zdjęcia >>