Spotkanie świąteczno – noworoczne TRH

Tradycyjnie jak od lat Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. St. Staszica zaprosiło członków na spotkanie świąteczno – noworoczne w dniu 16.01.2011 r. (niedziela) do kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury mieszczącego się przy ulicy 3 Maja 7. Było poważnie, wesoło i smacznie, były gratulacje, życzenia oraz dalsze plany działalności.

Reklamy

Wszyscy w kawiarni zastali barwnie zastawione stoliki mandarynkami, ciastkami, dzbankami z kawą i herbatą. Przy jednej ze ścian można było pooglądać ciekawą wystawę „Hrubieszów w starej pocztówce – ze zbiorów prezesa TRH Jerzego Leopolda Krzyżewskiego”.

Reklamy

I jak być powinno, to prezes przywitał licznie zebranych i podał cel spotkania. Specjalnymi gośćmi na spotkaniu byli: Burmistrz Miasta Hrubieszowa p. Tadeusz Garaj, Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie p. Paweł Kłosiński, radny Sejmiku Wojewódzkiego, sekretarz Gminy Hrubieszów p. Tomasz Zając, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu p. Szymon Patkowski, ks. Kazimierz Gawlik, ks. Waldemar Malinowski, ks. prawosławny Jan Kot, dyr. Geting Banku p. Waldemar Witkowski, prezes HSM p. Zbigniew Teterycz, dyr. Biblioteki Miejskiej w Hrubieszowie p. Halina Kurek, prezesa MPGiK p. Wojciech Ciesielczuk, dyr. HDK p. Emilia Feliksiak, prezes MKS „Unia” w Hrubieszowie p. Bogusław Lachowicz. Gościem była również harcerska drużyna „15 WDH Husynne” z druhną Moniką Wołos w składzie: Sara Bielecka, Weronika Lipnicka, Grzegorz Wołos, Jan Wołos.

Wszyscy wysłuchali pięknie wykonane kolędy i piosenki przez jeszcze niewielkiego wzrostem, ale dysponującego mocnym, melodyjnym głosem Jakuba Jarosa ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Hrubieszowie oraz Martynę Witkowską i Annę Marcych z Gimnazjum nr 2 im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie przygotowanych do występu przez p. Krzysztofa Gumielę z HDK. Z kolei głos zabrali księża przypominając o Bożym Narodzeniu i życząc pomyślnego roku 2011.

Następnie zabrała głos większość znakomitych gości, chwaląc dotychczasową prężną działalność TRH, obiecując dalszą współpracę nie tylko słowną oraz życząc dalszej tak wysokiej działalności, a i działaczom Zarządu oraz członkom Towarzystwa, również życzono wiele aktywnych i radosnych dni w roku 2011. Wszystkie te życzenia zostały poparte szampańskim toastem.

Głos ponownie zabrał prezes Jerzy L. Krzyżewski, przypominając o dokonaniach TRH w jubileuszowym roku (50 lat w 2010 r.), oraz planach w roku już bieżącym, patrząc w tym czasie z wielkimi nadziejami m.in. … w oczy p. Burmistrzowi i innym osobom nieszczędzącym grosza na działalność Towarzystwa.

W końcu rozmowy skupiły się przy stolikach i konsumpcji serwowanych ciastek, owoców oraz wspomnianych powyżej gorących płynów. Należy wspomnieć, że przez całe spotkanie błyskały flesze, więc fotoreportaże powinny być bogate na różnych portalach.

W końcu zaczął się czas pożegnań i życzeń do spotkania za rok na podobnym spotkaniu.

***

Opracował –
Marek Ambroży Kitliński (mak)