Spotkanie w Muzeum

W dniu 3 października 2008 roku o w salach Muzeum przy ul. 3-go Maja 11 odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące Obchody I Rocznicy Śmierci Profesora Wiktora Zina.

Reklamy

Uczestniczyli w nim m. in.: Pan Igor Zin – mieszkający na Ukrainie kuzyn zmarłego, koledzy ze szkolnej ławy – Jan i Stanisław Pyrowie, Konsul Generalny RP w Łucku – Pan Tomasz Janik, a także syn profesora Szymon z żoną oraz władze samorządowe, regionaliści i pracownicy kultury.

W części artystycznej zaprezentował się działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach zespół wokalno – teatralny „Rozbawiona Ferajna” z Husynnego.

Organizatorami spotkania były:
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach

zobacz zdjęcia >>