Spotkanie w sprawie „małych projektów”

Hrubieszów

Reklamy

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, poświęcone tematyce związanej z wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju dla „małych projektów”.

***

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, poświęcone tematyce związanej z realizacją działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „małych projektów” Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013.

Spotkanie przeprowadzone zostanie w dniu 15 marca 2010 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Hrubieszowie.

Wskazane jest, aby osoby lub podmioty zainteresowane składaniem wniosków w ramach wymienionego działania, przygotowały propozycje realizacji konkretnych operacji, oraz wypełniły karty projektowe „małych projektów”, dostępne na stronie internetowej:

KARTA »
INSTRUKCJA »

Formuła taka pozwoli skupić się na praktycznych problemach, mogących wystąpić na etapie wnioskowania o pomoc dla zaplanowanych operacji, a tym samym dać pełniejszą wiedzę w tym zakresie.

Zainteresowani uczestniczeniem w spotkaniu proszeni są ponadto o kontakt z Biurem LGD „Lepsze Jutro” e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl lub telefonicznie – Tel.: 84 696 20 77, w celu podania danych do rejestracji obejmujących: imię i nazwisko, nazwę organizacji, reprezentowaną gminę, telefon kontaktowy.

Do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY »

Więcej na stronie LGD „Lepsze Jutro”
www.lgdhrubieszow.pl »