28 września 2023

Spotkanie z dr. Adamem Puławskim w Staszicu

13 maja odbyły się w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie (Staszic) dwie, inne niż zwykle, lekcje historii. I chociaż prowadzący ten sam od kilku lat, to jednak odmienne niż dotychczas ujęcie prezentowanego tematu.

Reklamy

Uczniowie klasy II e  wysłuchali  ilustrowanego prezentacją multimedialną, interesującego wykładu dr. Adama Puławskiego z lubelskiego IPN na temat holokaustu na ziemiach polskich. Natomiast humaniści z klasy I d uczestniczyli w zajęciach warsztatowych poświęconych tematyce zagłady ludności żydowskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem analizowali materiały źródłowe: teksty i fotografie, a następnie wyciągali wnioski. Ich trafność wysoko ocenił prowadzący zajęcia, a nauczycielce historii pozostało jedynie wystawienie równie wysokich ocen najbardziej aktywnym uczestnikom warsztatów.

Reklamy

 

Źródło i fot. ZS nr 2