Spotkanie z książką historyczną

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 12 lutego 2010 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie odbyło się spotkanie z Panią dr Małgorzatą Chomą-Jusińską, historykiem i pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie, autorką książki pt: „Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980”.

***

Było to kolejne edukacyjne przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu, w ramach comiesięcznego cyklu – Spotkań z książką historyczną. Tym razem zorganizowano je w Filii w Hrubieszowie.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie oraz pracownicy Filii.

Celem spotkania było upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Lubelszczyzny oraz propagowanie działalności wydawniczej IPN.

Spotkanie otworzyła Aleksandra Kopczyńska, która powitała autorkę oraz wszystkich zebranych.

Książka Małgorzaty Chomy-Jusińskiej charakteryzuje środowiska opozycyjne, aktywne w województwie lubelskim, w latach 1975-1980. Ukazuje proces ich formowania się, działalność i specyfikę poszczególnych grup. W tym regionie ukształtował się jeden z aktywniejszych ośrodków opozycji w kraju. Grupa, skupiona wokół periodyku „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”, ukazującego się w Lublinie, odegrała szczególną rolę w rozwoju niezależnego ruchu wydawniczego. Na Lubelszczyźnie powołano też pierwszy Komitet Samoobrony Chłopskiej, co zainicjowało zorganizowaną działalność wśród rolników.

Autorka opowiadała o swojej pracy nad książką. Mówiła o trudnościach napotkanych przy opisywaniu działań aparatu bezpieczeństwa wobec opozycji, gdyż większość niezbędnej dokumentacji została zniszczona. Pomocne stały się relacje świadków i uczestników wydarzeń.

Uczestniczący w spotkaniu uczniowie, nauczyciele i bibliotekarze zadawali autorce wiele pytań, zwłaszcza dotyczących postaw społeczeństwa i Kościoła wobec systemu politycznego PRL. Dyskusja zakończyła się zaproszeniem na słodki poczęstunek.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa pt. „ROK SZKOLNY 2009/2010 ROKIEM HISTORII NAJNOWSZEJ”, gromadząca m. in. publikacje Instytutu Pamięci Narodowej, znajdujące się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie.

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010