Spotkanie z okazji 20. rocznicy śmierci Wincentego Piątaka

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie i Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zorganizowało w dniu 29.12.2011 r. spotkanie poświęcone pamięci, niezwykle dla Ziemi Hrubieszowskiej zasłużonego człowieka z wielu dla niej działań Wincentego Piątaka w 20. rocznicę Jego śmierci.

Reklamy

i>Na zdjęciu – Wincenty Piątak (zdj. z okładki książki Jana Kalisza „Wincenty Piatak 1925 – 1991”

***

Spotkanie poprzedziła Msza Święta w intencji Wincentego Piątaka celebrowana przez kapelana TRH ks. kan. Waldemara Malinowskiego w kościele Św. Mikołaja w Hrubieszowie, który również przedstawił wielce aktywną działalność tego pełno posiadającego różnych uzdolnień człowieka na rzecz Hrubieszowszczyzny. Zabrzmiał również piękny śpiew w wykonaniu p. Stefana Sobolewskiego przy akompaniamencie p. Łukasza Machulskiego.

Dalsze spotkanie odbyło się w salach Muzeum przy ul. 3-go Maja 11. Przybyłych przywitała dyrektor hrubieszowskiego Muzeum p. Barbara Wlizło, z kolei przekazując mikrofon dla prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego p. Jerzego Krzyżewskiego, który przedstawił cel spotkania. Obszerną prelekcję przy pomocy środków audiowizualnych na temat dokonań p. Wincentego Piątaka wygłosiła p. dr Justyna Wojtiuk. Z tym materiałem będzie można zapoznać się w najbliższym Biuletynie TRH.

Po wykładzie głos zabierali znajomi, koledzy, uczniowie oraz rodzina p. W. Piątaka, w tym brat Mieczysław czy syn Ryszard. Każdy przybyły mógł skorzystać z gorącej herbaty lub kawy oraz chrupiących ciasteczek.

W związku z tym, że spotkanie odbyło się pod koniec roku 2011, życząc sobie zdrowia i wielu radosnych chwil uczestnicy spotkania rozeszli się do swoich spraw.

***

Z książki Jana Kalisza pt. „Wincenty Piątak 1925 – 1991 r.
W opracowaniu Heleny Bojarczuk, Kalendarium Wincentego Piątaka, Biuletyn TRH, nr1/2 1994,

Wincenty Piątak

1925 – 18.07. urodził się w Hrubieszowie; ojciec Józef, matka Julia z Koniuszków;
1932 – rozpoczęcie nauki w szkole powszechnej;
1937 – śmierć matki;
1941 – rozpoczęcie nauki w Polnische Mechanische Handerker Schule w Hrubieszowie;
1944 – roboty przymusowe
1944 – czerwiec, dezercja z Bardienstu, nawiązanie kontaktów z Armią Krajową;
1944/45 – nauka w gimnazjum mechanicznym w Hrubieszowie;
1945 – wyjazd do Gdańska, praca, jako ślusarz, następnie, jako kreślarz, rozpoczęcie antykomunistycznej działalności konspiracyjnej, redagowanie i kolportaż pisma „Chrystus i Polska”;
1946/48 – praca w charakterze nauczyciela w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Gdańsku, równocześnie nauka osobista w tym liceum;
1947 – wydanie pierwszej publikacji – kalendarz Polska zaczyna się nad Odrą;
1948 – matura w Liceum Pedagogicznym w Gdańsku;
1948 – 18.07. ślub z Romualdą Łoś;
1948/49 – praca, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej dla Pracujących w Oławie;
1949/50 – kierownik Powiatowej Poradni świetlicowej w Oławie;
1950 – powrót z rodziną do Hrubieszowa
1950/51 – praca w PZZ Hrubieszów, jako planista;
1951/54 – kierownik Państwowego Domu Dziecka w Turkowicach;
1951 – założenie pierwszego na Lubelszczyźnie wiejskiego Koła Polskiego Związku Filatelistycznego w Turkowicach;
1954 – maj – organizacja Koła Polskiego Związku Filatelistycznego w Hrubieszowie;
1954 – praca w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Hrubieszowie;
1954/1968 – praca na różnych stanowiskach w Inspektoracie Oświaty i Kultury w Hrubieszowie;
1960 – założenie Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, do 1966 sekretarz;
1963 – ukończenie Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie – kierunek wychowanie techniczne;
1965 – wystawa regionalna w Hrubieszowie – zaczątek muzeum;
1965 – nawiązanie kontaktów z Hrubieszowskim Oddziałem PTTK;
1967/84 – przewodniczący Zarządu TRH;
1967 – otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury;
1967/81 – nauczyciel wychowania technicznego w LO w Hrubieszowie;
1968 – otrzymał złotą odznakę ZHP;
1970 – Odznaczony – srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Zasłużony dla Lubelszczyzny”;
1972 – otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania I stopnia;
1974 – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi;
1975 – Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz medal „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”;
1977/78 – kierownik Domu Nauczyciela w Hrubieszowie;
1981 – Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
1981 – przejście na rentę, grudzień – wylew krwi – paraliż;
1983 – medal „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”;
1985 – medal im Bernarda Miranda – za zasługi dla Zamojszczyzny;
1984/91 – Otrzymał tytuł Honorowy Prezes TRH;
1991 – 26.12. zmarł w Hrubieszowie;

***

Spotkanie z okazji 20. rocznicy śmierci Wincentego Piątaka

***

Opracował
– Marek Ambroży Kitliński (mak)