Spotkanie z okazji 70. rocznicy powstania Armii Krajowej!

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im St. Staszica oraz Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie zapraszają na spotkanie poświęcone 70. rocznicy powstania Armii Krajowej. Spotkanie odbędzie się we wtorek 14.02.2012 r. od godz. 11.00 w hrubieszowskim Muzeum przy ul. 3 –go Maja 11. Wykład na temat działalności Armii Krajowej w powiecie hrubieszowskim wygłosi mgr Jerzy Masłowski.

Reklamy

Wikipedia

 

Armia Krajowa (AK) –

 

zakonspirowana siła zbrojna polskiego podziemia w czasach II wojny światowej, działająca pod okupacją niemiecką państwa polskiego i sowiecką w granicach sprzed 1 września 1939 oraz poza nimi. Była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną z działających w tamtym czasie w Europie.

 

Rodowód

 

– 27 września 1939 – powołanie Służby Zwycięstwu Polski,

– 13 listopada 1939 – rozkazem Naczelnego Wodza powstaje Związek Walki Zbrojnej, opierający się na strukturach SZP.

– 14 lutego 1942 – przemianowanie rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego na Armię Krajową.

– 19 stycznia 1945 rozwiązanie AK

 

Głównym zadaniem AK było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przygotowanie mającego wybuchnąć w sposobnej chwili ogólnokrajowego powstania, akcja „Burza”.

 

 

O autorze wykładu z Jego strony internetowej:

JERZY MARIAN MASŁOWSKI

syn Władysława i Zofii z domu Olucha z Matcza w pow. hrubieszowskim. Rodzina Ojca  do 1943 roku mieszkała na Wołyniu – kolonia Nikitycze gmina Korytnica powiatu włodzimierskiego.

Urodziłem się w 1955 roku w Hrubieszowie, a wychowałem w rodzinnym Matczu. Po ukończeniu studiów kolejno mieszkałem w: Lublinie, Siedliszczu (gm. Dubienka) i Hrubieszowie. a w 1998 roku przeniosłem się do Chełma.

W 1982 roku zawarłem związek małżeński z Wiesławą Marciniak z Siemiatycz, która obecnie pracuje jako bibliotekarka w Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 6 w Chełmie. Wychowaliśmy troje dzieci – dwóch synów (Konrad i Kamil) i córka Katarzyna – wszyscy  są absolwentami lubelskich szkół wyższych.

Jestem Polakiem i katolikiem wychowanym i ukształtowanym w duchu tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Bezpośrednią inspiracją do powstania mojej strony było przeczytane niegdyś zdanie Wiktora Suworowa: „Jeśli nie poznamy przeszłości, nigdy się od niej nie uwolnimy„. Cd. na stronie autora …

 

 

Opracował – mak