Spotkanie z poezją Karola Wojtyły i o Janie Pawle II

6 marca 2008 r. dzieci i młodzież ze szkół noszących imię Jana Pawła II zmierzyły się z poezją swojego patrona. Byli oni uczestnikami etapu regionalnego III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II – Toruń 2008.

Reklamy

Celem konkursu jest popularyzacja utworów Karola Wojtyły i Jana Pawła II oraz wierszy o Papieżu Polaku, a także rozbudzanie wrażliwości na prezentację umiejętności recytatorskich.

Organizatorem etapu regionalnego dla województwa lubelskiego już po raz drugi, było Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie.

Reklamy

Przesłuchania konkursowe rozpoczęły się o godzinie 10.00 w Hrubieszowskim Domu Kultury. Odbywały się w kategoriach: kl. I – III szkoły podstawowe, kl. IV – VI szkoły podstawowe oraz gimnazja i licea.

W konkursie wzięło udział 31 recytatorów z 16 szkół, których patronem jest Jan Paweł II ( Gozdu Lipińskiego, Mienian, Uchań, Bełżca, Mętowa, Moniatycz, Tereszpola – Zaorendy, Kocudzy, Dereźni, Krasnobrodu, Stróży, Łaszczowa, Trzeszczan, Tomaszowa, Biłgoraja i Hrubieszowa).

Każdy z uczestników prezentował dwa utwory autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II.

Jury, w skład którego weszli:
Ks. Kanonik Józef Dudek – Duszpasterz Środowisk Twórczych Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej, przewodniczący komisji w kategorii wiekowej gimnazja , licea,
Pani Małgorzata Skowron – poetka Ziemi Hrubieszowskiej, przewodnicząca komisji w kategorii wiekowej szkoła podstawowa,
Pani Maria Marut z Hrubieszowskiego Domu Kultury,
Pani Elżbieta Pochylczuk z Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły,
Pani Edyta Biszczat, kierownik Garnizonowej Biblioteki Oświatowej,
Pani Elżbieta Denys – dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Strzyżowie,
oceniało dykcję, tempo, intonację, zrozumienie utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wśród uczniów szkół podstawowych w kategorii klas I – III zwyciężyła Ewelina Samuła z Zespołu Szkół w Mętowie, drugim miejscem nagrodzono Agnieszkę Litkowiec z Zespołu Szkół w Tereszpolu – Zaorendzie, trzecim – Katarzynę Kot z Zespołu Szkół w Moniatyczach.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Natalia Gadzicka ze Szkoły Podstawowej w Uchaniach i Kinga Okoń z Zespołu Szkół w Dereźni.

W kategorii klas IV – V miejsce pierwsze otrzymał Karol Mazurkiewicz z Mętowa, drugie – Łukasz Dyjach z Zespołu Szkół w Kocudzy, Alicja Chołyst z Dereźni i Adrianna Skóra z Tereszpola otrzymały trzecie miejsce.
Wyróżniono Dawida Barana z Mienian.

Oceniając wysiłki młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, komisja pierwszym miejscem nagrodziła Monikę Ścirkę z Gimnazjum z Tomaszowa. Drugie miejsce przyznano Milenie Wojtiuk z Moniatycz, na trzecim uplasowała się Grażyna Tchórzewska z Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie. Wyróżniono Paulinę Górnik z Krasnobrodu, Katarzynę Dobosz z Tereszpola, Sylwestra Sobieszczańskiego z Tomaszowa i Justynę Kowalczyk z Katolickiego LO w Biłgoraju.

Wszyscy recytatorzy wznieśli się na wyżyny umiejętności recytatorskich. Wymagało to od nich wielkiego wewnętrznego wysiłku i pracy. Ale było warto. W sposób ciekawy z wrażliwością przekazywali naukę i twórczość poetycką swojego patrona.

Laureaci pierwszego, drugiego miejsca i uczennica z Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie będą reprezentować Lubelszczyznę w finale konkursu, który odbędzie się w Toruniu, w dniach 4 – 5 kwietnia 2008 r.
Ich pracę i trud podsumowano w oficjalnej części, która odbyła się na sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury. O godzinie 14.00 uczestnicy etapu regionalnego konkursu, ich opiekunowie, goście i społeczność Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II wysłuchali Koncertu, wprowadzającego w klimat przeżywania trzeciej rocznicy odejścia Papieża Jana Pawła II do Domu Ojca, przygotowanego przez młodzież Gimnazjum nr 3 pod kierunkiem p. Anety Franke i p. Marzeny Jędruszczak.

Następnie głos zabrali kolejno zaproszeni goście: JE Ksiądz Biskup Senior Jan Śrutwa, Ks. Kanonik Wiesław Galant – Kapelan Zamojsko Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Burmistrz Miasta Zbigniew Dolecki i ks. Prałat Kazimierz Gawlik, proboszcz parafii p/w św. Mikołaja w Hrubieszowie.

Zebrani na sali usłyszeli wiele ciepłych i miłych słów, recytatorom dziękowano za zainteresowanie poezją Papieża, który przez całe swoje życie był inspiracją dla wielu piszących wiersze.

Z rąk zaproszonych gości, uczestnicy III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II, na etapie regionalnym otrzymali nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy. Uroczyste spotkanie zakończone zostało modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez Księdza Biskupa.

Marzanna Bednarczuk
Zdjęcia: Daniel Lipski

zobacz zdjęcia >>