28 września 2023

Spotkanie z prof. Franciszkiem Ziejką

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zaprosiło w piątek 21.10.2011 r. do kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury na bardzo ciekawe spotkanie z Profesorem Franciszkiem Ziejką połączone z wykładem pt. „W tej Katedrze bije serce Polski”. Wykład wysłuchało liczne grono słuchaczy, szczególnie zainteresowanych tą tematyką.

Reklamy

Na zdjęciu – Profesor Franciszek Ziejka z mikrofonem oraz prezes TRH Jerzy Krzyżewski.

Reklamy

Już w drzwiach kawiarni, jak zwykle z miłym uśmiechem witała przybyłych dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury a jednocześnie wiceprezes TRH p. Emilia Feliksiak. Spotkanie otworzył prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego p. Jerzy Krzyżewski, przedstawił Profesora, który po chwili przejął mikrofon, przywitał przybyłych i przystąpił do wykładu, który było widać, że mocno interesuje przybyłych. Zawsze Wawel i Katedra Wawelska wzbudza wielkie zainteresowanie, więc nie inaczej i było w hrubieszowskim gronie, (kto, jest zainteresowany w Internecie na ten temat może znaleźć wiele opracowań, z Profesora włącznie).

Reklamy

W związku z tym, że Profesor osobiście zapoznał się z wieloma dokumentami dotyczących Katedry Wawelskiej, uczestniczył w wielu na ten temat sympozjach, to, i tymi ogromnymi wiadomościami dzielił się z przybyłymi. Dodatkowo jeszcze opowiedział o osobistych spotkaniach z papieżem Janem Pawłem II. Wszyscy słuchacze zostali poczęstowani herbatką lub kawą oraz słodkimi ciasteczkami przygotowanymi przez personel wspomnianej kawiarni.

Prawie 3 godziny szybko minęło, przy pożegnaniu prezes Krzyżewski opowiedział o rozmowie w sprawie honorarium za wykład Profesora, w rewanżu Profesor zapytał „a ile Pan bierze za swoją pracę dotyczącą kierowania TRH”, „no, ja pracuję społecznie”, odpowiedź Profesora była bardzo szybka „to ja też odwiedzę Was społecznie”. Oczywiście za takie podejście do sprawy rozległy się gromkie oklaski.

Profesor w Hrubieszowie był po raz pierwszy i aby o nas szybko nie zapomniał otrzymał wspaniały Medalion wydany z okazji 50-lecia TRH oraz tegoż Towarzystwa Biuletyny. Otrzymał również podziękowania od sekretarza Miasta Hrubieszowa p. Czesława Podgórskiego i Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu p. Szymona Patkowskiego z załączonymi w reklamówce suvenirami.

Został również przez Profesora dokonany pamiątkowy wpis do kroniki TRH, którą skrupulatnie prowadzi p. Józef Wręga. Jeszcze Profesora zatrzymał wywiad dla Radia „Staszic” i indywidualne rozmowy ze słuchaczami, w końcu wszyscy rozeszli się do domów.

***

Z encyklopedii internetowej Wikipedia

Franciszek Ziejka

(ur. 3 października 1940 w Radłowie koło Tarnowa) – polski uczony, historyk literatury polskiej, w latach 1999-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1996 – członekPolskiej Akademii Umiejętności (Wydział I Filologiczny). Od 2005 r. przewodniczącySpołecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Członek polskiego PEN-Clubu.

W latach 1958-1963 studiował filologię polską na UJ pod kierunkiem Wacława Kubackiego, a po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W 1971 uzyskał doktorat, broniąc rozprawy poświęconej symbolice Wesela Stanisława Wyspiańskiego, a w 1982 habilitował się pracą pt. Złota legenda chłopów polskich. W 1991 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1998 został profesoremzwyczajnym.

Trzykrotnie delegowano go do pracy na uniwersytetach europejskich: najpierw w latach 1970-1973 prowadził lektorat języka polskiego i wykładał literaturę polską na Uniwersytecie Prowansalskim w Aix-en-Provence, następnie w latach 1979-1980 był wykładowcą na uniwersytecie lizbońskim, gdzie z jego inicjatywy powstał pierwszy w Portugalii lektorat języka i kultury polskiej, wreszcie w latach 1984-1988 wykładał wInstitut National des Langues et Civilisations Orientales (tzw. Nowa Sorbona) wParyżu.

W roku akademickim 1989/1990 został Ziejka wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, w latach 1990-1993 pełnił przez jedną kadencję funkcję dziekana Wydziału Filologicznego UJ, a następnie przez dwie kadencje był prorektorem UJ do spraw ogólnych.

W roku 1999 wybrany został na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą to funkcję sprawował przez dwie kadencje do 2005, kiedy to zastąpił go Karol Musioł. Podczas jej pełnienia był m.in. przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, wiceprzewodniczącym a następnie przewodniczącym (2002-2005) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy premierze RP oraz członkiem Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” przy prezydium PAN. Ważnym wydarzeniem w czasie jego 1. kadencji rektorskiej było uchwalenie przez Sejm ustawy o współfinansowaniu budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego z budżetu państwa.

Obecnie (2007) Franciszek Ziejka pełni funkcję kierownika Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ.

Ziejka jest autorem i redaktorem licznych publikacji naukowych, np. W kręgu mitów polskich (1977), Paryż młodopolski (1993), Poeci, misjonarze, uczeni. Z dziejów kultury i literatury polskiej (1998). Napisał również kilka sztuk teatralnych zaprezentowanych przez Teatr Faktu Telewizji Polskiej, m.in. Narodziny legendy (1988), Polski listopad (1989),Traugutt (1991). Jest też twórcą kilku słuchowisk radiowych, m.in. Kamienna księga dziejów i A stało się to w zapusty.

Nagrody i odznaczenia

Polskie:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997)
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1978, 1985)
Nagroda im. Tomasza Nocznickiego (1980)
Nagroda „Miesięcznika Literackiego” (1978)
Nagroda „Życia Literackiego” (1984)
Nagroda Literacka Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki (1989)
Nagroda Funduszu Literatury
Nagroda i Medal Zygmunta Glogera
Nagroda im. Włodzimierza Tetmajera
Nagroda im. Jana Stanisławskiego
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa (2000)
tytuł Krakowianina Roku (2000)
tytuł Małopolanina Roku (2005)[3]Nagroda Miasta Krakowa (2009)
Nagroda Krakowska Książka Miesiąca – listopad 2010 r. za Serce Polski. Szkice krakowskie (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2010).
Zagraniczne
Palmes Academiques od premiera Republiki Francuskiej (1994; w 2002 – stopień oficerski tego orderu)
Wielki Złoty Krzyż za Zasługi na Rzecz Republiki Austrii od kanclerza Austrii(2002)
Order Krzyża Południa przyznany przez prezydenta Brazylii
Order Wschodzącego Słońca od cesarza Japonii Akihito
Wielki Krzyż Orderu Zasługi przyznany przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec (2005)
Order Legii Honorowej (2006)[4]Wielki Oficer Orderu Zasługi (2008, Portugalia)[5]Doktoraty honoris causa
Akademia Pedagogiczna w Krakowie (maj 2003)
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (październik 2003)
Akademia Świętokrzyska (wrzesień 2004)
Papieska Akademia Teologiczna (czerwiec 2005)[6]Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (czerwiec 2005)[7]

***

Opracował – mak