Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

10 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie odbyło się spotkanie władz miasta z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Reklamy

Konferencja poświęcona była omówieniu zasad składania wniosków przez organizacje do projektu budżetu miasta na rok 2013, a także zapoznaniu z projektem uchwały w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządownymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.