Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

Izrael

Reklamy

Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu „Yad Vashem” pośmiertnie uhonorował w czerwcu 2010 roku Jana i Julię Lisieczyńskich z Polski medalem „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”. Ich wnuczka – Krystyna Kudiuk z Hrubieszowa odebrała medal i certyfikat honorowy w czasie ceremonii, która odbyła się w obecności rodziny uratowanych.

Medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” przyznaje się osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej.

Pośmiertnie uhonorowani najwyższym izraelskim odznaczeniem SPRAWIEGLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA zostali Julia i Jan Lisieczyńscy. Zasłużyli się na tak wielkie odznaczenie, ponieważ w czasie II wojny światowej narażając życie własne i rodziny przechowywali w swoim domu pod podłogą dwójkę osieroconych żydowskich chłopców. Dzięki ich wielkiemu sercu i bezinteresownej pomocy ci dwaj bracia przeżyli i wyjechali do Izraela.

Medal odebrała wnuczka Państwa Lisieczyńskich – Krystyna Kudiuk z Hrubieszowa w czasie ceremonii, która odbyła się w czerwcu tego roku przy oficjalnym pomniku w Izraelu poświęconym żydowskim ofiarom Holokaustu Yad Vashem w obecności rodziny Państwa Rieber.

Ben Zion Rieber, jeden w uratowanych, spotkał się z wnuczką nieżyjących Państwa Lisieczyńskich po raz pierwszy. W uroczystości uczestniczyła Pani Agnieskzka Magdziak – Miszewska, ambasador Polski w Izraelu.

W ramach rewizyty, w dniu 18.08.2010 roku, do Polski przyjedzie córka uratowanego Bena Riebera (ze względu na podeszły wiek nie jest on w stanie sam odbyć podróży), aby złożyć kwiaty na cmentarzu w Hrubieszowie, gdzie spoczywają Julia i Jan Lisieczyńscy.

Sprawozdanie i film z uroczystości w izraelskim
National Israel News »

***

Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
(źródło: Wikipedia)

Medal i dyplom zostały powołane dekretem Knesetu w 1963. Na medalu widnieje właśnie pochodzący z Talmudu napis „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”.

Kapituła instytutu pamięci Yad Vashem przyznaje wyróżnienie osobom i rodzinom (uhonorowano również francuskie miasteczko Le Chambon-sur-Lignon), które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie tytułu „Sprawiedliwego” są sami uratowani albo ich bliscy. Dawniej, poza medalem i dyplomem Sprawiedliwym przysługiwało także prawo do zasadzenia własnego drzewa w parku otaczającym siedzibę instytutu, jednak z powodu braku miejsca zwyczaju zaniechano.

Osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie wybitym medalem noszącym jej imię i nazwisko, dyplomem honorowym i przywilejem wpisania nazwiska na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem. Odznaczenia są nadawane w trakcie podniosłej ceremonii w Izraelu lub w kraju zamieszkania tej osoby, gdzie działają dyplomatyczni przedstawiciele Izraela. W ceremoniach tych uczestniczą przedstawiciele miejscowego rządu i są one zawsze relacjonowane przez media. Ustawa o Yad Vashem upoważnia instytut Yad Vashem do nadania Sprawiedliwemu, w uznaniu jego zasług, honorowego obywatelstwa państwa Izrael, a jeśli już nie żyje, nadania mu pamiątkowego obywatelstwa.

Każda osoba, którą uznano za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, jest uprawniona do otrzymania od Yad Vashem stosownego certyfikatu. Jeśli osoba ta nie żyje, jej krewny może wystąpić o nadanie jej pamiątkowego obywatelstwa. Do chwili obecnej (stan na 1 stycznia 2004 roku) odznaczenie otrzymało 21320 osób, licząc z członkami rodzin, którzy wzięli udział w 8000 udokumentowanych przypadkach ratowania Żydów. Polityką Yad Vashem jest kontynuowanie programu tak długo, jak długo wnoszone są prośby o przyznanie tego tytułu, wsparte mocnymi dowodami, spełniającymi wyznaczone kryteria.