Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym od 01.06.2016 r. do 29.06.2016 r.

Reklamy


SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA O PRACACH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM OD 01.06.2016 r. do 29.06.2016 r.


I. 01.06.2016 r.

Reklamy

1) udział w pierwszym Spotkaniu Społeczności PaT w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych,


II. 02.06.2016 r.

1) Udział w spotkaniu z Burmistrzem Gminy Zator,


III. 03.06.2016 r.

1) spotkanie z władzami miasta Sokal w sprawie współpracy przy realizacji projektów,


IV. 04.06.2016 r.

1) udział w Festynie Szkolnym „Kolorowo i wesoło” organizowanym przez Zespół Szkół Miejskich Nr 3,

2) udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka „Dziadkowie Wnukom”, której organizatorem była Rada Osiedla Dwernickiego,


V. 5.06.2016 r.

1) udział w uroczystych obchodach Dania Samorządu Terytorialnego oraz VI. Królewskim Jarmarku Nadbużańskim organizowanych przez Wójta i Radę Gminy Hrubieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach,

2) udział w V. Pikniku Rodzinnym Służb Mundurowych Garnizonu Hrubieszów (Zastępca Burmistrza),


VI. 8.06.2016 r.

1) udział w konferencji podsumowującej realizację projektu stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polski w Rzeszowie realizowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (Zastępca Burmistrza),


VII. 09.06.2016 r.

1) udział w posiedzeniu Komitetu Odbudowy Mogił Pomordowanych Kolejarzy (Zastępca Burmistrza),


VIII. 10.06.2016 r.

1) udział w Jubileuszu X – lecia Stowarzyszenia „Amazonki: w Hrubieszowie,


IX. 12.06.2016 r.

1) Udział w Pikniku Rodzinnym na Osiedlu Sławęcin,

2) udział w XI Zjeździe Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Hrubieszowie,


X. 13.06.2016 r.

1) udział w spotkaniu autorskim z ks. Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim z cyklu Wieczór z historią Polski, organizatorem którego była Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 4 w Hrubieszowie (Zastępca Burmistrza),


XI. 19.06.2016 r.

1) udział w Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefankowicach,


XII. 20.06.2016 r.

1) współorganizacja i udział w VI Turnieju Piłki Nożnej rocznik 2005 i młodsi „Jelonki Piłkarskie” organizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” (Sekretarz Miasta),


XIII. 24.06.2016 r.

1) udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Sławomirem Sosnowskim w Łukowie poświęconym wsparciu dla miast powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,


XIV. 26.06.2016 r.

1) udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 (Burmistrz Miasta), w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 (Sekretarz Miasta),

2) udział w Nadbużańskich Spotkaniach Artystycznych organizowanych przez Hrubieszowski Dom Kultury,

3) udział w IV Edycji Wyścigu Kolarskiego Służb Mundurowych o Puchar Wójta Gminy Hrubieszów,


XV. 27.06.2016 r.

1) udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej: Komisja Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji, Komisja Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta oraz wspólne posiedzenie Komisji,


XVI. 28.06.2016 r.

1) udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej,

2) udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD,

3) spotkanie z wójtami gmin w sprawie organizacji Światowych Dni Młodzieży.

 

Hrubieszów, dnia 30.06.2016 r.