Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym, od dnia 29.01.2016 r. do dnia 25.02.2016 r.

Reklamy


SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z PRAC W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM OD DNIA 29.01.2016 DO DNIA 25.02.2016

I. 29.01.2016 r.

1) udział w Konferencji Jubileuszowej 15 – lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w Okunince (Sekretarz Miasta),

2) udział w Piłkarskiej Gali Zamojszczyzny XVI Plebiscytu Kroniki Tygodnia (Zastępca Burmistrza),


II. 30.01.2016 r.

1) udział w spotkaniu opłatkowym Zarządu Oddziału NSZZ Solidarność w Hrubieszowie (Zastępca Burmistrza),


III. 02.02.2016 r.

1) udział w otwarciu wystawy „Co ludzie powiedzieli” organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie oraz Stowarzyszenie Praktycy Kultury w Warszawie,


IV. 03.02.2016 r.

1) spotkanie z przedstawicielami firmy „Hasbro” Polska,


V. 06.02.2016 r.

1) udział w Turnieju Piłki Ręcznej organizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy „Grześ” (Zastępca Burmistrza),


VI. 9-10.02.2016 r.

1) udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla przedstawicieli miast wybranych w I etapie konkursu dotacji „Modelowa rewitalizacja miast” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,


VII. 11.02.2016 r.

1) udział w Podsumowaniu XV edycji Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ organizowanym przez Drużynę Szlachetnej Paczki Rejonu Hrubieszów Północ i SKW Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie (Zastępca Burmistrza),

2) spotkanie z Wójtem Gminy Hrubieszów, GOPS Hrubieszów oraz Centrum Integracji Społecznej w Mienianach dotyczące nawiązania współpracy w zakresie utworzenia filii CIS w mieście Hrubieszowie,


VIII. 17.02.2016 r.

1) udział w uroczystym otwarciu Parku Linowego przy Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,


IX. 18.02.2016 r.

1) spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta,


X. 20.02.2016 r.

1) udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Rocznik 2005 organizowanym przez Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,


XI. 21.02.2016 r.

1) udział w obchodach 25 – lecia Zamojskiego Okręgu Filatelistycznego i Hrubieszowskiego Klubu Kolekcjonera,


XII. 22.02.2016 r.

1) spotkanie z Dyrektorem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,


XIII. 23.02.2016 r.

1) udział w III Muzycznej Stajni Augiasza organizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta. Hrubieszów, dnia 26.02.2016 r.