Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019

W czasie ostatniej sesji, hrubieszowskim radnym przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019.

Reklamy

 

Podstawową działalnością zgodnie ze statutem jest realizacja usług w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, festynów dla społeczności lokalnej miasta, oraz właściwe użytkowanie, konserwacj a, remonty i rozbudowa terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

 

Stan zatrudnienia na koniec 2019 roku wynosił 13 osób w tym:

Reklamy

– dyrektor 1 etat,

– główny księgowy 1 etat,

– podinspektor ds. księgowości 1 etat,

– podinspektor ds. administracji 1 etat,

– menadżer sportu 1 etat

– pracownik gospodarczy, sprzątaczki i obsługa baru 8 etatów.

 

HOSiR administruje i zarządza terenami sportowo rekreacyjnymi z halą sportową, barem, stadionem, boiskami trawiastymi treningowymi oraz płytą główną, boiskami asfaltowymi, terenami zielonymi, parkiem miejskim, z parkiem linowym, ścianką wsp inaczkową, skateparkiem o łącznej powierzchni 14,72 ha.

 

Pełne sprawozdanie z  działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019 >>