Sprostowanie informacji o placu zabaw na Polnej

W nawiązaniu do informacji o uruchomieniu placu zabaw na Osiedlu nr 2 Polna, pragnę poinformować, że w trakcie odbioru technicznego zgłoszono usterki do wykonawcy i do czasu ich naprawienia, plac zabaw nadal jest przedsięwzięciem w trakcie budowy.

Reklamy

 

Z poważaniem

– Tomasz Wojciech Antoniuk

przewodniczący Zarzadu Osiedla Polna w Hrubieszowie

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Plac zabaw na Polnej uruchomiony