Sprostowanie Starosty Hrubieszowskiego

Wnoszę o opublikowanie poniższego sprostowania nieprawdziwej informacji, która znalazła się w artykule pt. „Czy Rada Powiatu obniży ceny internetu?”, autorstwa Pana Łukasza Pałuckiego, opublikowanym 22 września 2019 r.

Reklamy


Sprostowanie

Nieprawdziwa jest informacja zawarta w artykule pt. „Czy Rada Powiatu obniży ceny Internetu?” autorstwa Pana Łukasza Pałuckiego, opublikowanym w dniu 22 września 2019r. jakoby cytuję: „Na podstawie podpisanego porozumienia Rada Powiatu obniży opłaty za zajęcie pasa drogowego do kwoty 5 zł. za metr kwadratowy”.

Reklamy

Informuję, że nie zostało podpisane żadne porozumienie pomiędzy Starostą Hrubieszowskim a Hrubieszowską Telewizją Kablową.

W dniu 13.08.2019 r. na spotkaniu Starosty, Wicestarosty, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, rolników, przedstawicieli HTK spółka z o.o wraz z podwykonawcami, ustalono, że Zarząd Powiatu wystąpi o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie w celu ewentualnego obniżenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

***

 

Od redakcji:

Publikujemy sporostowanie, zwracając jednocześnie uwagę, że przytoczony cytat w tekście p. Łukasza Pałuckiego, w kontekście całego akapitu nie znaczy, że porozumienie zostało podpisane, a to, że jego podpisanie było jedynie częścią propozycji w sprawie kompromisowego rozwiązania sporu.

Przykład:

Zdanie – „Na podstawie złożonych dokumentów Urząd wyda odpowiednie zaświadczenie” nie oznacza, że ktokolwiek złożył już jakiekolwiek dokumenty, a to, że w wypadku ich złożenia Urząd wyda zaświadczenie.

Oto pełna treść akapitu:

„(…) Strony sporu spotkały się 13 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie. Kompromisowe rozwiązanie zaproponowała Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Maryla Symczuk. Na podstawie podpisanego porozumienia Rada Powiatu obniży opłaty do kwoty 5 zł. za metr kwadratowy. Strony ustaliły, że tam, gdzie nie jest technicznie możliwe budowanie do ziemi ze względów czy to technicznych, czy ekonomicznych – pozostanie zabudowa na słupach. (…)”

 

Oczywiście, prawdopodobnie nie wzudziło by kontrowersji użycie przez autora np. zdania:

Na podstawie podpisanego w przyszłości porozumienia Rada Powiatu obniży opłaty do kwoty 5 zł. za metr kwadratowy.

albo

Po podpisaniu porozumienia Rada Powiatu obniży opłaty do kwoty 5 zł. za metr kwadratowy.

 

Mimo, że autor mógł użyć innego sformułowania, nie zgadzamy się jednak z opinią, że podał nieprawdę.

 

Maciej Łyko

 

Zobacz artykuł:

WIADOMOŚCI – Czy Rada Powiatu obniży ceny Internetu?