Sprzątali teren przy Huczwie. Wychowanie ekologiczne w hrubieszowskim Zakładzie Karnym

Międzynarodowy Dzień Ziemi to kolejna okazja do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć podnoszących poziom świadomości ekologicznej oraz promowania szeroko rozumianych zachowań proekologicznych w hrubieszowskim Zakładzie Karnym.

Reklamy


Świadomość ekologii w procesie resocjalizacji

Wzorem lat ubiegłych hrubieszowska jednostka aktywnie włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Z inicjatywy kadry penitencjarnej, grupa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, w dniu 20.04.2018 r. zebrała śmieci z okolic rzeki Huczwy.

W ramach propagowania ekologii przy tej okazji realizowany jest też program resocjalizacyjny pn. „Huczwa czysta rzeka”, którego nadrzędnym celem jest promowanie niezaśmiecania, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. Jest to jedna z wielu metod pracy wychowawczej oraz wartościowy sposób na realizację oddziaływań penitencjarnych.

Wśród osadzonych w hrubieszowskiej jednostce systematycznie prowadzona jest zbiórka oraz segregacja surowców wtórnych: makulatury, zużytych baterii oraz plastikowych zakrętek. Promowanie postaw ekologicznych w różny sposób sprawia, że po opuszczeniu zakładu karnego osadzeni mają  możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennym życiu.

 

 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

fot. ZK Hrubieszów