Sprzątanie świata ze Staszicem

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Już po raz szesnasty organizowana była w tym roku w Polsce akcja „Sprzątanie świata”. Cieszy się ona niezmiernie dużym powodzeniem. Podobnie jak w całym kraju, tak i w naszym mieście masowo w akcji bierze udział młodzież i dzieci. Z Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie w akcji udział wzięła klasa 1b.

***

Terenem do sprzątania były: skarpa i brzegi kanału Ulga oraz skarpy zbiornika małej retencji, cmentarz żydowski, ulice: Szewska, Gęsia, Ludna, przejście piesze ul. Ludna, ul. Krucza.

***

info i foto
ZS nr 2 w Hrubieszowie

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009