Środki dla Muzeum

Hrubieszów

Reklamy

W ramach I naboru programu (Priorytetu): Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie otrzymało 25.000 zł na zadanie „Współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności filmowej”.

Za otrzymaną kwotę Muzeum zakupiło następujące wyposażenie: zestawy komputerowe z osprzętem i oprogramowaniem, zestaw geodezyjny, zestaw nagłaśniający, projektor multimedialny, aparat fotograficzny, kamerę cyfrową.

info:
Muzeum