Środki z RPO dla szpitala

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Priorytet: Infrastruktura społeczna
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
Tytuł projektu: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Reklamy

Autor:
rpolubelskie