Stanowisko członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z Powiatu Hrubieszowskiego

Występując w imieniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości skupionych w strukturach PiS Powiatu Hrubieszowskiego, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez Radnych PSL prób odwołania ze stanowiska Starosty Hrubieszowskiego Pani Maryli Symczuk.

Reklamy

 

Występując w imieniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości skupionych w strukturach PiS Powiatu Hrubieszowskiego, podpisanych pod niniejszym pismem, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez Radnych PSL prób odwołania ze stanowiska Starosty Hrubieszowskiego Pani Maryli Symczuk.

Uważamy, że zawarte we wniosku z dnia 30 kwietnia 2020 roku zarzuty wobec Pani Starosty w rażący sposób mijają się z prawdą i zawierają niczym niepoparte insynuacje. Potwierdzeniem na miałkość oraz polityczny charakter wniosku jest fakt, że pytany o powody odwołania Starosty, szef powiatowych struktur PSL Radny Józef Kuropatwa w wywiadzie udzielonym dziennikarce TVP nie potrafił sprecyzować jakie jest uzasadnienie wniosku poza ogólnym stwierdzeniem „brak środków na rozwój powiatu”.

Rozumiemy, że jednym z elementów demokracji jest spór polityczny, jednak w naszej ocenie i on powinien mieć swoje nieprzekraczalne granice śmieszności, a te naszym zdaniem zostały przekroczone w uzasadnieniu wniosku. Przypominamy, że opozycyjny PSL od początku obecnej kadencji Rady trwa w sporze politycznym oraz permanentnej kampanii, której celem jest odzyskanie dawnej pozycji w samorządzie powiatowym. W rezultacie działań podjętych przez Radnych PSL okazało się, że używana przez nich narracja uderza w żywotne interesy mieszkańców powiatu, którzy w trudnym dla wszystkich czasie epidemii powinni mieć zapewnione: bezpieczeństwo, spokój i wsparcie. Dlatego też domniemamy, że u podstaw złożonego przez Radnych PSL wniosku i główną intencją Radnych PSL nie było dobro powiatu i jego mieszkańców a tylko własny interes polityczny. Dla informacji mieszkańców powiatu hrubieszowskiego warto przypomnieć nazwiska Radnych, którzy podpisali się pod wnioskiem: Józef Kuropatwa, Michał Miścior, Patryk Czerwonka, Andrzej Barczuk, Anna Jabłońska, Danuta Kozłowska, Stanisław Staszczuk oraz Paweł Augustnek.

Nie zgadzając się na zarzuty stawiane we wniosku, informujemy, że w pełni popieramy działalność Pani Starosty, oraz jesteśmy dumni z dobrej zmiany, która nastąpiła po wielu latach rządów PSL w Powiecie Hrubieszowskim.

W złożonym przez Radnych PSL wniosku dostrzegamy jednak i pozytywny aspekt – którym jest niezwykła mobilizacja mieszkańców powiatu, oraz członków i sympatyków PiS w obronie Pani Starosty Maryli Symczuk. Ruch społeczny, który spontanicznie tworzy się wokół Pani Starosty, potwierdza, że podejmowane przez nią działania cieszą się dużym poparciem społecznym.

W imieniu członków i sympatyków PiS podpisanych pod pismem

Anna Naja