Stanowisko ds. kultury i oświaty obsadzone

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Biorąc pod uwagę zakres obowiązków na stanowisku pracy ds. kultury i oświaty oraz posiadane kwalifikacje kandydatów komisja w głosowaniu jawnym wybrała ofertę Pana Andrzeja Bogatko.

u>Protokół
z wyboru kandydata na stanowisko ds. kultury i oświaty
w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

W dniu 13 lutego 2009 r. roku Komisja w składzie:

1. Marek Watras
2. Mariola Sadowska
3. Marta Mazek

powołana Zarządzeniem Nr 360/2009 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 26 stycznia
2009 roku dokonała wyboru kandydata na stanowisko ds. kultury i oświaty w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie.

W wymaganym terminie ofertę złożyło 7 osób.

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdziła, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełnia 5 ofert:
1. Bogatko Andrzej
2. Grycaj Teresa
3. Mierzwa Marta
4. Telega-Niemczyk Elżbieta
5. Nowak Iwona

Biorąc pod uwagę zakres obowiązków na stanowisku pracy ds. kultury i oświaty oraz posiadane kwalifikacje kandydatów komisja w głosowaniu jawnym wybrała ofertę Pana Andrzeja Bogatko. Pan A. Bogatko spełniał wymagania zarówno konieczne, jak i dodatkowe, posiada również staż pracy i doświadczenie zawodowe na stanowisku, którego dotyczył konkurs.

Hrubieszow LubieHrubie 2009