Stanowisko Lewicy w sprawie sytuacji w hrubieszowskim szpitalu

Stanowisko Hrubieszowskiej Lewicy w sprawie sytuacji Szpitala Powiatowego im. Królowej Jadwigi w Hrubieszowie.

Reklamy

„Służmy poczciwej sprawie,

A jako kto może

Reklamy

Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże.”

­
Stanowisko Hrubieszowskiej Lewicy w sprawie sytuacji Szpitala Powiatowego im. Królowej Jadwigi w Hrubieszowie

Zarząd Hrubieszowskiej Nowej Lewicy w imieniu członków partii, a przede wszystkim mieszkańców miasta i powiatu wyraża głębokie zaniepokojenie i zażenowanie sytuacją, jaka wytworzyła się wokół szpitala. Placówka powinna świadczyć usługi lecznicze, ratujące życie, zdrowie mieszkańców. Do tej pory, przy całej liście niezaspokojonych potrzeb dotyczących personelu, aparatury medycznej, remontów – szpital dawał radę, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i poświęceniu całego personelu – lekarzy, pielęgniarek, położnych, analityków med., pracowników RTG, ratowników medycznych, salowych, pracowników administracji. Sytuacja związana z pandemią Covid 19 wystawiła nasz szpital na próbę, z której udało się wyjść obronną ręką. Niewątpliwie wartością dodaną, nadzwyczaj cenną w tych ciężkich czasach, są relacje między pracownikami szpitala, albowiem zgoda buduje – niezgoda rujnuje. Większość z nich ma silne więzi ze szpitalem, miastem, mieszkańcami. I to te więzi, obok wysokiej jakości merytorycznej, sprawiły że nasz szpital nieustannie służył i służy pomocą nam wszystkim.

Stawiamy otwarte pytania:

1. Czemu służyć mają zwolnienia lekarzy i personelu medycznego, które zaczynają przypominać lawinę? Czy pozbawienie mieszkańców opieki lekarskiej, medycznej ma zaowocować tragediami ludzi, którzy nie będą mieli gdzie się leczyć?

2. Czy wystarczy czasu, karetek i pieniędzy, aby każdego potrzebującego transportować do Zamościa, Chełma, Lublina?

3. Dlaczego nowa pani dyrektor zaczęła działalność szpitala od zwolnień? Czemu ma służyć wzbudzanie u pozostałych pracowników lęków o pracę i przyszłość?

4. Czy zwolnienia nie doprowadzą do zamknięcia oddziałów szpitalnych, a w konsekwencji do likwidacji szpitala?

Do pani Starosty: apelujemy o natychmiastowe podjęcie działań prowadzących do spowodowania warunków do spokojnej pracy szpitala. Ambicje polityczne, działania sojusznicze z nową dyrektor szpitala nie są właściwą ku temu drogą.

Obecna dyrektor zdaje się nawet nie podejmować próby pozyskiwania zaufania hrubieszowian.

Kiedyś wyjedzie stąd i pozostawi???.. aż strach pomyśleć, dokąd to doprowadzi.

Motto z XVI wieku niech przypomni, że wszelkiej funkcji publicznej powinna towarzyszyć: pokora i misja, pożytek wspólny.

To co się dzieje wokół szpitala, przypomina tragifarsę. Tyle, że jej tłem są konkretne historie ludzi, których pozbawia się opieki zdrowotnej.

Apelujemy, wzywamy do REFLEKSJI, PROSIMY…!

Zarząd Nowa Lewica
Hrubieszów

Zobacz też:

Briefing Lewicy przy hrubieszowskim szpitalu – ZDJĘCIA, WIDEO

Briefing Lewicy przy hrubieszowskim szpitalu – ZDJĘCIA, WIDEO


LubieHrubie na Instagramie