Stanowisko

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” w Hrubieszowie wyraża zaniepokojenie postawą Rady Miasta i Rady Powiatu w Hrubieszowie, które bezpośrednio po ukonstytuowaniu zajęły się podwyżką diet radnych i uposażeń Burmistrzów Miasta i Zarządu Powiatu.

Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” wsłuchując się w krytyczne głosy obywateli naszej małej Ojczyzny uważa, że radni miejscy i powiatowi z wyboru społecznego w pierwszej kolejności winni wykazać się działalnością merytoryczną dla dobra naszego Miasta i Powiatu Hrubieszowa.

Reklamy

W związku z tym apelujemy do władz Miasta i Powiatu, aby więcej uwagi w swojej działalności zwracali na potrzeby coraz bardziej ubożejącego społeczeństwa naszego miasteczka.

Za Zarząd Oddziału i Komisje Zakładowe
NSZZ „Solidarność” w Hrubieszowie
Przewodnicząca Zarządu
Jadwiga Mazur