Starosta Józef Kuropatwa o obwodnicy, pływalni i drogach lokalnych

Wypowiedzi Starosty Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy w sprawie planów budowy pływalni, oddanej do użytku obwodnicy i zniszczonych w trakcie budowy dróg lokalnych.

Reklamy

Materiał sponsorowany


– Budowa południowej obwodnicy Hrubieszowa dobiegła końca. Czuje Pan ulgę?

Tak to niewątpliwie ulga. Budowa trwała 3 lata i w ciągu tych trzech lat trzy razy zmieniano wykonawcę. Cały czas staraliśmy się dokładać wszelkich starań, mimo spadającej na nas krytyki, żeby prace  postępowały w miarę sprawnie.  Staraliśmy się ułatwiać wykonawcom prace (decyzje administracyjne, pozwolenia, zgody), tak żeby mogły się one posuwać jak najszybciej do przodu.

– Jak doszło do tego, że udało się na naszym terenie ulokować tak poważną inwestycję? Często się słyszy, że stało się to choćby kosztem Tomaszowa Lubelskiego, który potrzebuje obwodnicy o wiele bardziej a jednak ciągle nie może się o nią wystarać?

Może zabrzmieć to nieskromnie ale to determinacja władz powiatowych zaowocowała ściągnięciem tak ważnej i kosztownej inwestycji w nasz rejon. Podobnie jak w przypadku przejść granicznych, na których powstało ponad 150 nowych miejsc pracy! Bez aktywności władz lokalnych i ustawicznie prowadzonego lobbingu na rzecz tych inwestycji, powędrowałyby sobie one w inne rejony. Choćby do Tomaszowa Lubelskiego (przykładem Zakład Energetyczny). Tak jak Pan wspomniał Tomaszów Lubelskie od dawna stara się o obwodnicę, przez centrum miasta ciągną tam kawalkady TIR-ów. A jednak ciągle muszą czekać. W tym czasie w Hrubieszowie zainwestowano ok 230 mln na obwodnicę i ponad drugie tyle w przejścia graniczne w Dołhobyczowie i Zosinie! Myśli Pan, że bez wykonywanej codziennie przez władze powiatu żmudnej pracy, bez ciągłego zabiegania i nieustannych starań, bez pukania do kolejnych drzwi byłoby możliwe ściągnięcie na teren powiatu inwestycji za ponad pół miliarda zł? Za wszystkim trzeba było chodzić, czasami prosić a innym razem żądać i głośno dopominać się o swoje! Proszę sobie przypomnieć jaka była walka o pozostawienie sądu w Hrubieszowie!

– A co z drogami lokalnymi zniszczonymi w trakcie budowy?

Myślę, że zamknięcie tematu ul. Kolejowej jest możliwe jeszcze w tym roku. Budimex wykona nawierzchnię, natomiast powiat wspólnie z gminą Miejską Hrubieszów wykona krawężniki i chodniki. Sprawa zniszczonych dróg w Brodzicy i Wolicy znajduje się w sądzie (pozew przeciwko firmie Dromet i firmie ubezpieczeniowej przyp. red.). Ul. Gródecką powiat zajmie się w przyszłym roku oczywiście przy woli współpracy ze strony Gminy Miejskiej Hrubieszów. Wszyscy pamiętamy jak było w przypadku ul. Kolejowej! Pisano, że to droga do Dołhobyczowa, że nie w mieście, że robi się drogi na wsi, po czym – a tymczasem co jest ewenementem – z inicjatywy przedsiębiorców mających swoje zakłady przy ul. Kolejowej spotkaliśmy się w Starostwie na rozmowie o ewentualnej partycypacji przez nich w kosztach remontu tej – jak niektórzy ją nazywali – „nieistotnej drogi na wieś”! Sprawa bez precedensu! Ci przedsiębiorcy z ul. Kolejowej, za podatki jakie od lat odprowadzają do kasy Miasta, za miejsca pracy jakie tworzą dla mieszkańców, od dawna powinni mieć tam piękną i równą drogę i parkingi.  Miasto czasami zdaje się zapominać o gospodarce.

– Jakieś dalsze plany inwestycyjne?

Obwodnica południowa nie rozwiązuje kompleksowo problemu z odciążeniem od ruchu miasta i okolic. Niezbędna jest budowa obwodnicy północnej i o to należy się starać w najbliższej przyszłości.

30 września tego roku złożyliśmy też wniosek aplikacyjny o włączenie projektu hrubieszowskiej pływalni do kategorii projektów kluczowych dla województwa lubelskiego. List intencyjny w sprawie wspólnej budowy i utrzymania pływalni podpisali Burmistrz Miasta i Wójtowie wszystkich gmin z terenu powiatu. Przedstawiciele samorządów zadeklarowali partycypację w kosztach budowy i utrzymania krytej pływalni. Umieszczenie tego projektu na liście projektów kluczowych w Strategii Rozwoju Województwa znacznie zwiększy szanse na pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. No i remontujemy drogi na niespotykaną dotąd skalę.

– Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji planów!

 

 

List intencyjny w sprawie budowy pływalni »