Staszic: „Debata o dobrej szkole”

13 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie odbyła się „Debata o dobrej szkole”, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Celem spotkania była dyskusja nad cechami dobrej szkoły, zaprezentowanie na jej tle wymagań państwa oraz zapoznanie uczestników z projektowanymi zmianami w zakresie wspierania szkół i placówek oświatowych. Debatę otworzył Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty.

Reklamy

Naszą szkołę reprezentowali: pani dyrektor Alicja Borkowska, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani Beata Tomaszczuk, pani Regina Kopera oraz uczeń Oktawian Kopczyński.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego – przedstawiciele różnych środowisk (Helena Błazińska – Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Lubelskiego Uniwersytetu Katolickiego Jana Pawła II, Andrzej Zieliński – Dyrektor LSCDN w Lublinie, Krzysztof Karman – Kierownik Programów Informacyjnych Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie, Beata Tomaszczuk – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców ZS nr 2 w Hrubieszowie, Sandra Czyżma – absolwentka III LO w Chełmie) – zaprezentowali swoje przemyślenia dotyczące wizji dobrej szkoły. Inspirujące do refleksji i dyskusji wypowiedzi panelistów potwierdziły postawioną tezę, że nie ma jednego modelu dobrej szkoły. W podsumowaniu dyskusji główne jej wątki przedstawiono w kontekście nowych wymagań państwa wobec szkół i placówek, czego dokonały Pani Bernadetta Czerkawska i Pani Ewa Stoecker. Spotkanie zakończyła Pani Anna Dudek-Dyrektor z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie prezentacją nt. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym wspomaganiu szkół”.

 

Źródło i fot: kuratorium.lublin.pl