Staszic: Gimnazjaliści rozmawiali o bezpieczeństwie

Dzisiaj hrubieszowscy policjanci wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej spotkali się z uczniami klas pierwszych gimnazjum z Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie. W ramach programu „Bezpieczne Gimnazjum” mundurowi rozmawiali z młodzieżą na temat zagrożeń takich jak dopalacze, narkotyki, cyberprzemoc.

Reklamy


Dzisiaj hrubieszowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej udali się na kolejne spotkanie do gimnazjalistów z Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie. Wizyta mundurowych odbyła się w ramach programu „Bezpieczne Gimnazjum”.

Podczas spotkań z młodzieżą poruszana jest problematyka dotycząca patologii społecznych, a także dopalaczy, cyberprzemocy i innych zagrożeń. Funkcjonariusze podczas prowadzonych pogadanek zwracają także uwagę na umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach.

Policjanci przedstawiają uczniom wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne lub przejawy demoralizacji.

Program „ Bezpieczne Gimnazjum” skierowany jest do gimnazjalistów z klas pierwszych całego powiatu i zakończy się konkursem, który polega na opracowaniu pokazu multimedialnego na jeden z wybranych tematów.

Młodzież podczas spotkania z funkcjonariuszami chętnie brała udział w dyskusji i była zainteresowana wzięciem udziału w konkursie.

 

 

źródło i fot. KPP Hrubieszów (EK)