Staszic: Magdalena Bojarczuk laureatką Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczennica hrubieszowskiego Staszica – Magdalena Bojarczuk, otrzymała zaszczytną nagrodę za osiągnięcia w nauce – Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Reklamy

 

Magdalena Bojarczuk, uczennica klasy II o profilu biologiczno – chemicznym, 10 stycznia 2020 r.otrzymała zaszczytną nagrodę za osiągnięcia w nauce – Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość, której przewodniczyli Kurator Oświaty,pani Teresa Misiak i Wojewoda Lubelski,pan Lech Sprawka, odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Gratulujemy Magdzie znakomitych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

 

tekst i fot. Staszic