„Staszic” na XIX Sesji Dzieci i Młodzieży

Lokalny ekorozwój był tematem XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który zebrał się 1 VI 2013 r w gmachu przy Wiejskiej. Sesja została zorganizowana przez Kancelarię Sejmu w porozumieniu z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Reklamy

Posłowie  zostali wyłonieni w drodze konkursu, do którego zgłosiło się ponad 500 2-osobowych zespołów. Uczestnicy mieli za zadanie przeprowadzić szkolne debaty, dotyczące m.in. propozycji działań młodzieży w obszarze lokalnego ekorozwoju. Na podstawie oceny zgłoszonych projektów zakwalifikowano 460 uczniów gimnazjów i szkół średnich. Mandaty poselskie zostały podzielone proporcjonalnie do liczby uczniów w województwach. Wśród 460 posłów znaleźli się Mateusz Domina i Bartek Jurkiewicz  z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica. 5 kwietnia 2013 r. nasi uczniowie zorganizowali debatę, która dotyczyła utworzenia ścieżek rowerowych w Hrubieszowie. Relacja została wysłana do Kancelarii Sejmu i oceniana przez specjalną komisję. Uczniowie „Staszica” jako jedyni z powiatu hrubieszowskiego dostali się na Sesję Dzieci i Młodzieży.

Uczniów przygotowała pani Edyta Wolańczuk

Źródło i fot: ZS nr 2